duminică, 16 ianuarie 2011

Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu

"Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi."
(Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, versetele 16-18)

Niciun comentariu: