Postări

Se afișează postări din octombrie, 2013

Omul - un sfânt în devenire

Imagine
”- Cine sunt eu?
 - Un sfânt în devenire! Dar ai dreptul să devii cel mai mare păcătos! Tu alegi.”

(Maica Siluana, conf. Botoșani, Trei opțiuni, două împărășiri, o persoană)

Învierea fiicei lui Iair

Imagine
frescă, Biserica Sf. Iosif  Mărturisitorul, Baia Mare
Arhim. Teofil Părăian

Duminica a 24-a după Rusalii, (Invierea fiicei lui Iair) Lc. 8, 41-56

Credinţa care despovărează şi mântuieşte

Credinţa care despovărează
“Nu te teme, crede numai şi se va mântui fiica ta “

Iubiţi credincioşi,
Cuvintele acestea, “Nu te teme, crede numai şi se va mântui fiica ta “, sunt cuvinte pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a rostit în legătură cu învierea fiicei lui Iair. Cuvintele au fost rostite către Iair ,care era mai marele unei sinagogi. Acesta s-a dus la Domnul Hristos şi I-a spus că are o fiică bolnavă pe moarte şi L-a rugat pe Domnul Hristos s-o ajute, s-o ridice din boală.

Între timp, din casa lui Iair a venit vestea că copila a murit. Bineînţeles că Iair a intrat în panică - se gândea el că Domnul Hristos ar putea să o vindece pe fiica lui, dar n-a avut gândul c-ar putea s-o şi învie din morţi. Şi atunci Domnul Hristos a intervenit, spre folosul, binele şi bucuria lui Iair, şi a spus: „ Nu te t…

Recomandare film: Gravity

Imagine
După ce îl vedeți, o să știți ce legătură este între icoana Sf. Hristofor și film :)
Mai multe nu vă spun, doar că merită să-l vedeți.

Secretul clasei a XII-a

Imagine
Dragă Maică,
Aţi zis să vă trimitem mesaj cu toate lucrurile deosebite care ni se întâmplă de pe o săptămână pe alta, dar mie nu mi se întâmplă ceva ieşit din comun pentru că totul e deosebit. Totul e minunat! Merg pe stradă şi sunt fericită, sunt rotundă, sunt plină, chiar dacă sunt obosită ştiu că sunt fericită; şi azi îmi ziceam: "Da! sunt din nou eu, cea din clasa a XII-a. Aproape 2 ani m-am străduit să descopăr secretul clasei a XII-a. Cum de atunci puteam fi fericită şi acum nu mai eram? Asta îmi era nelămurirea: cum de atunci se putea? Şi nu era greu? Ba dimpotrivă, chiar şi ce era greu era uşor"... secretul clasei a XII-a era un mod de "a fi" rezultat dintr-un fel de a face lucrurile, un fel de armonie interioară care îţi ghida fiecare pas, şi trăiai în pace şi în fericire şi în comuniune cu ceilalţi, cu toţi. Cumva de simţeai că clipa de faţă îţi e de ajuns, şi ştiai că mâine va fi altfel, tu vei fi altfel, dar cumva încrederea îţi şoptea că …

O mamă care şi-a crescut copiii cu frica lui Dumnezeu e o sfântă. Un bărbat care a fost bărbat adevărat şi care a iubit Biserica e un sfânt

Imagine
”Mai există sfinţi în lumea asta, şi mulţi sunt neştiuţi de nimeni decât de Dumnezeu, că cimitirele noastre sunt pline de sfinţi. O mamă care şi-a crescut copiii cu frica lui Dumnezeu e o sfântă. Un bărbat care a fost bărbat adevărat şi care a iubit Biserica e un sfânt.”
ÎPS Justinian Chira

One Of the Most Powerful Videos You Will Ever See

Firea umană


”Acum, în chiar ce fac acum, pot să mă întâlnesc cu Dumnezeu!”

Imagine
Maica Siluana Vlad

Revin la ocazia pe care ne-o oferă lucrul mărunt al vieții noastre de zi cu zi de a ne întâlni, prin el, cu Dumnezeu. Să devenim conștienți că El, Dumnezeu Omul, Mântuitorul nostru ne cheamă la această întâlnire când ne spune: ”Fără Mine nu puteți face nimic!”. Acest nimic înseamnă chiar nimic pentru că puterea pe care o avem în noi este de la Dumnezeu și Dumnezeu a dat-o ”pe mâna noastră” și El ne dă libertatea să o folosim. 


Și când fac ceva rău, tot cu această putere fac. Dacă Dumnezeu nu ar îngădui – El nu vrea să fac răul pe care îl fac, dar îngăduie, în virtutea tainei libertății – să fac fapta cea rea pe care o fac, El mi-ar lua viața chiar în clipa aceea și nu aș mai face... Dacă înțeleg asta mă cutremur: în tot ce am făcut astăzi, fără să-mi dau seama, am folosit puterea lui Dumnezeu! Și tot ce am făcut rău a fost răstignire pentru El pentru că am făcut, cu puterea Lui, ceva ce El nu voia să fac. Asta înseamnă că-L răstignim cu faptele noastre r…

Doamne, dă harul Tău tuturor popoarelor!

Imagine
Doamne, trimite peste noi pe Duhul Tău Cel Sfânt, căci Tu şi toate ale Tale nu pot fi cunoscute decât prin Sfântul Duh.

Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pă­mântului, ca ele să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău Cel Sfânt omul nu poate să Te cunoască şi să înţeleagă iubirea Ta.
Doamne, trimite peste noi pe Duhul Tău Cel Sfânt, căci Tu şi toate ale Tale nu pot fi cunoscute decât prin Sfântul Duh, pe Care l-ai dat la început lui Adam, apoi sfinţilor prooroci, şi la urmă creştinilor.
Doamne, dă tuturor noroadelor Tale să înţeleagă iubirea Ta şi dulceaţa Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pămân­tului şi să părăsească tot răul, să se alipească de Tine în iubire şi să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta.
Doamne, învredniceşte-ne de darurile Sfântului Duh, ca să cunoaştem slava Ta şi să trăim pe pământ în pace şi iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici duşmani, ci să împărăţească numai iubirea şi să nu mai fie nevoie nici de arma…

Nain - ora de înviere

Imagine
Marius Iordăchioaia

În antichitate cuvântul Evanghelie avea oarecum sensul pe care îl are astăzi cel de Breaking News: Ştirea ştirilor! Cea pentru care se întrerupe orice altă poveste, emisiune, preocupare! Cea pe care omenirea o ascultă cu sufletul la gură: Marele Tsunami, Cutremur, Taifun, Summit Cosmic etc. al istoriei omeneşti: Iisus e viu şi poate fi contactat! În direct! Astăzi! Acum!
„Orice lucrare misionară stă la hotarul dintre biserică şi ne-biserică, şi câteodată şi anti-biserică. Şi o astfel de lucrare de obicei implică reproşuri de ambele părţi. Pentru oamenii de rând, misionarul este un om prea obscurantist, fanatic. Pentru oamenii bisericoşi el e prea deschis, extrem de tolerant şi liberal” (diac. Andrei Kuraev).

„Luaţi aminte, fraţilor, ca nu cumva în vreunul dintre voi să fie o inimă vicleană întru necredinţă (a mimării credinţei, n. trad.), care să vă îndepărteze de la Dumnezeul cel viu.”
(Evrei 3,12,  Noul Testament, ediţia comentată a Mitropolitului Bartolo…

Poezii, Sâmpetrean Luca

Imagine
Dumnezeu
Văd o Lumină, cred în ea,
O aștept să mă atingă,
Sper că mă va salva. Aud un Cântec, îngân și eu,
Pun tărie în cuvinte și le transform în
Păsări, ca un zmeu. Cred în El, vorbesc și mă ascultă,
Sper, nu mă lasă să aștept,
Și nici să hoinăresc.
Vreau să iertați!
Și de-ar fi ca-n clipa următoare flacăra să mi se stingă,
Trupul să-mi fie mâncat de timp și sufletul de păcat
ori de vreo boală de muritori creată,
Vreau să știți!
Multe am greșit cu ori fără intenție,
Vorbe s-au spus fără de mine și
gânduri negre am avut.
Vreau să iertați!
Când pare că nu-mi pasă,
Când ochii parcă-mi emit o răutate care nu e a mea
venită din dedesubturi, adânci,
Vreau să iertați
Când sunt ceea ce nu Sunt!
Rază
Alee pavată cu indiferență
Și o ramură de măslin, verde, tăcută,
Martori îmi sunt, de marea n-am s-o trec
Ori de sufletul n-am să-l prăfuiesc,
Totul ori nimic.
Vorba rostită de Univers pecetluită
Gândul avut de lume înrobită floare a speranței.
Tăcere și răspuns dintr-un neant apus,
Tremur de răcoar…

Care este legătura dintre curaj şi credinţă?

Imagine
În greutăţile neputinţelor şi ale schimbărilor firii noastre, care ne chinuiesc, şi în cele provocate de însuşi dioavolul, care ne războieşte neobosit, ne rămâne o singură armă şi un singur ajutor, curajul.
Domnul nostru atrage atenţia că “toate sunt cu putinţă celui ce crede”. Toţi cei ce au nevoie de curaj în lupta pe care o avem de săvârşit să-şi impulsioneze mai profund propria credinţă. Credinţa este izvorul curajului, iar pe aceasta iarăşi curajul o sprijină.

În greutăţile neputinţelor şi ale schimbărilor firii noastre, care ne chinuiesc, şi în cele provocate de însuşi dioavolul, care ne războieşte neobosit, ne rămâne o singură armă şi un singur ajutor, curajul. Produs al personalităţii noastre, el ne ridică la luptă şi veghere. Noi credem că nu suntem singuri, ci cu Dumnezeu, care ne-a chemat  în oastea Sa. Cu voia noastră am luat hotărârea de a ne supune voii dumnezeieşti, pe care o punem în practică şi o considerăm îndatorire.

Unelte ale voinţei şi forţe mo…