sâmbătă, 3 iulie 2010

Trandafirul tainic

Zorica Lațcu

Tu, Marie Preacurată, cel mai dulce dintre nume,
Trandafir crescut în taina lumilor de peste lume,
Tu revarsă-Ți lin mireasma cea de sfântă curăție,
Cum n-a fost mireasmă-n lume și cum nici n-o să mai fie.
Peste lumea care arde și se-năbușe în fum,
Scutură-Ți, Împărăteasă, poala plină de parfum,
Și peste mocirla noastră, cu răsuflet de otravă,
Fă s-adie, Tu, mireasma Trandafirului din slavă.
Să-ndulcești cu mirul tainic mirosul greu de păcat,
Și să faci ca iar să fie tot văzduhul parfumat,
Și ne dă măcar o clipă, să simțim, ca în delir,
Negrăita Ta mireasmă, Doamnă, tainic Trandafir.

Preluat de aici
Trimiteți un comentariu