sâmbătă, 20 septembrie 2008

Recomandari

Seminarul National "Hristos împãrtãsit copiilor" - 27- 28 august 2008
Seminarul Teologic „Sf. Nifon Mitropolitul” din Bucureşti
27 -28 august 2008
În data de 27 – 28 august 2008 s-a desfăşurat la Seminarul Teologic „Sf. Nifon Mitropolitul” din Bucureşti, din iniţiativa Patriarhiei Române, Seminarul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”. Acesta s-a dorit a fi o sesiune de formare în vederea implementării proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“, la nivelul întregii Patriarhii Române.
Din partea fiecărei eparhii a fost prezent câte un delegat, lucrările fiind conduse de către Pr. Dr. Naclad Constantin, manager naţional proiect ”Hristos împărtăşit copiilor”, inspector pentru cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic-educaţional, Patriarhia Română.
Din partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a fost delegat Pr. Florin Stan ( Parohia Ortodoxă “Înălţarea Domnului” Tg. Lăpuş ), dânsul fiind numit şi să coordoneze activităţile care se vor desfăşura în cadrul Biroului pentru catehizarea tineretului.
În cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, care a fost citit de către D-l Dr. Bogdan Popescu, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educaţional, Patriarhia Română, s-a subliniat necesitatea revigorării activităţii catehetice la nivelul fiecărei parohii.
D-na Anita Del Haas van Dijk, director naţional World Vision România, respectiv coordonatorul regional YBC – D-l James Morgenroth, prezenţi şi dânşi la eveniment în calitate de reprezentanţi ai asociaţiei World Vision, partenera Bisericii Ortodoxe Române în cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“, au evidenţiat activitatea de peste 50 de ani în domeniul protecţiei sociale. În legătură cu proiectul „Hristos împărtăşit copiilor” au subliniat noutatea metodelor catehetice centrate pe copil care presupun trei etape: descoperirea adevărului, interacţionarea, aplicarea adevărului.
Această metodologie modernă a fost adoptată şi de Biserica Ortodoxă prin prezentul proiect care a fost asumat în anul 2005 de către Mitropolia Moldovei, prin implicare deosebită a Înalt Prea Sfinţitului Daniel, care a dat binecuvântarea pentru începerea implemetării proiectului la nivelul mitropoliei amintite.
În prezent proiectul este în derulare în 6 tări ortodoxe ca rod al parteneriatului dintre Biserica Ortodoxă şi World Vision. Finanţarea pentru tipărirea ghidurilor catehetice a fost şi va fi asigurată de World Vision România pentru o perioada de 5 ani.
La eveniment a fost prezent şi domnul Vasile Timiş, inspectorului general şcolar pe Religie. Dânsul a precizat că „Educaţia religioasă se focalizează pe două rute, didactica din şcoală şi catehetica de la Biserică, care reprezintă de fapt proiectul. Pentru prima dată, după 90 de ani, avem parte de un proiect foarte bine pus la punct care respectă rigorile. Ceea ce se întâmplă prin acest seminar este de fapt punerea unei pietre de temelie, astfel încât demersul să se focalizeze pe cele două rute de care vorbeam“.
**
Ce să facem cu copii noştri şi cu noi înşine ?

Conferinţa domnului Dan Puric - “Cine Suntem” - Sibiu.

Nu eşti ortodox dacă îţi baţi joc de Sfânta Cruce

O reeditare: Feţele apostaziei (Danion Vasile)

TAINELE CRESTINE SI LUCRARILE MAGICE

Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire

Al. Soljenitin - cum devine fiinta umana rea si cum devine buna?

Parintele Rafail: Chemarea calugareasca si crizele acestei alegeri

Experienta mea ca fost ecumenist

Parintele Gavriil Stoica: Sa nu te faci frate cu dracul pentru a trece puntea

Sfanta Eufimia si Cuviosul Paisie

„O aratare minunata a parintelui Sofian” – de parintele Mihai Andrei Aldea

Minuni la Athos si suferintele monahilor români
**
12 "porunci" pentru parinti

Scrisoare deschisă către tineri

Rugăciunea făcută împreună salvează căsnicia

Despre realismul duhovnicesc
**
Femeia si filmul XXX

A cui fiică este Mama Omida?
**
Copilărie, “dulce” copilărie :)
Trimiteți un comentariu